1 Mayıs'ta işçilerin ve işverenlerin tercih haklarını ortadan kaldırmak doğru değil

1 Mayıs'ta işçilerin ve işverenlerin tercih haklarını ortadan kaldırmak doğru değil

1 Mayıs'ta işçilerin ve işverenlerin tercih haklarını ortadan kaldırmak doğru değil

30.04.2018

Ombudsman Emine Dizdarlı 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısı ile açıklama yaptı. Yasayı hatırlatan Dizdarlı bir de uyarı yaparak "resmi tatil günlerinde tercih haklarını kullanarak çalışmayı seçen işçilerin ve / veya işçilerini çalıştırmak isteyen işverenlerin çalıştıkları gün için yasanın ön gördüğü ve işverenler tarafından ödenmesi gereken ücretin ödenip ödenmediğinin denetlenmesi gerekmektedir" dedi

Emine Dizdarlı'nın açıklaması şöyle:

22/1992 Sayılı iş yasasının amacı, çalışma ve iş hayatını, ve işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemektir. Bütün işçiler, işverenler kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla , bunların iş yerleri ve fabrikalar , bu Yasa kapsamındadır.
Resmi Tatil günleri söz konusu Yasanın 40’ncı maddesi tahtında düzenlenmiştir. Bu yasa kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçiler, Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasasında resmi tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmayıp, tatil yaparlar ve bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerini tam olarak ödenirler. 
Resmi Tatil olarak öngörülen günlerde çalışılması halinde, bu günler için işçilerin ücretleri bir kat fazlasıyla ödenir. Bu durumda İş yasasına göre işverenlerin Resmi Tatil günlerinde işyerlerini kapatma zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak İşverenler, söz konusu işçilere mezkür Yasa’nın 40’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen ücreti ödemek zorundadırlar.

Copyright © 2018 Girne.com