Belediyeler Değişiklik Yasası’na onay

Belediyeler Değişiklik Yasası’na onay

Belediyeler Değişiklik Yasası’na onay

26.02.2018

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. Yasada yapılan değişiklikle, belediyelerin halen birikmiş prim borçlarının ve vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin öngörülen süre, 2 yıl daha uzatılmış oldu. 
AMCAOĞLU
Tasarı görüşülürken yeniden söz alan UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, 2016-2018 mali protokolünün neden geç imzalandığı eleştirileri üzerine, Temmuz 2016’da imzalanan protokolün 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle geç uygulamaya konulduğunu belirtti.
Amcaoğlu, protokolde yer alan yasa tasarılarının ise meclis komitelerinin “verimsiz” çalışmasından yasalaşamadığını söyledi.
Belediyelerin yönetimlerinde yaşanan aksaklıkların sorumlularının belirlenerek cezayi müeyyidelerin yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, ülkeye taşeronları getirenin de Mağusa Belediyesi olduğunu söyledi.
Amcaoğlu, belediyelerin etkin şekilde değerlendirmesinin gerekliliğine de değindi.
AKANSOY
Yeniden söz alan CTP milletvekili Asım Akansoy ise, “UBP’nin gerek hükümetlerde gerekse yerel yönetimlerde yarattığı tahribata” dikkat çekerek, CTP’nin önüne gelen her metni olduğu gibi imzalamadığını belirtti.
Akansoy, 2016 aralığında reform yapacağına dair söz veren UBP’nin hiçbir adım atmadığını kaydederek, şimdi mazeretler üretilmesini eleştirdi.
TOPAL
HP Milletvekili Hasan Topal ise, bu kadar çok belediyeyle bir yere varılamayacağını dile getirerek, belediyenin görevinin sokak temizliği vs. olduğunu bugünkü durumda büyük bir israfın söz konusu olduğunu belirtti.
Yeni yapılacak reformlarda bunun önemli olması gerektiğini kaydederek, Mesarya bölgesinin geliri olmadığını sadece devletten destek aldıklarını belirtti ve  belediyelerin gelir kaynaklarının arttırılması gerektiğini söyledi. 
Topal, bir  kilometrede bir belediyenin olmasının, siyasi getirisi harici bir anlamı olmadığını; belediye başkanlarının yetkilerinin de arttırılması gerektiğini kaydederek İngiliz dönemindeki uygulamalardan örnekler verdi.
GÜNDÜZ
UBP Milletvekili Menteş Gündüz ise, hükümet programında yolsuzlukların soruşturulmasına yönelik yer alanlara katıldıklarını ancak kişilerin mahkum olmadan itham edilmesini eleştirdi. Bu konuyla ilgili söylemlerin herkesi zan altında bırakabileceğini söyledi.
Belediyelerle ilgili bir dizi yasanın değişmesi gerektiğini kaydeden Gündüz, katkı paylarında fiziki özelliklerin de dikkate alınarak dengesiz dağılımların da giderilmesi gerektiğini söyledi.
Gündüz, eşitliğin bazen adalet olmadığını  belirterek, çalışmaların bu doğrultuda yapılmasını istedi. Emlak vergileriyle ilgili de eleştirilerde bulundu.
SANVER
HP Milletvekili Gülşah Sanver de, yıllardır halkın zamanının çalındığını dile getirerek, mecliste canlı yayın olmasa kimin kaç dakika konuşacağını denemeyi talep etti.
Sanver, halk için daha iyi hizmetin nasıl verilebileceğine yoğunlaşılmasını önererek, yasalar üzerinde hızlıca çalışılarak halka hizmet edilmesini istedi.
SANER
UBP Milletvekili Ersan Saner de yeniden söz alarak, bu tasarının belediyelerle ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyeceği inancını dile getirdi ve  bu tür konuların mecliste daha verimli ve anlaşılır şekilde değerlendirilerek hızlıca yol alınabileceğini kaydetti.
Saner, meclisteki herkesin sorumlulukların hesabını verebilecek durumda olduğunu ve kimsenin bunun endişesini taşımadığını belirtti.
ARIKLI
Yeniden söz alan YDP Milletvekili Erhan Arıklı ise, Yenierenköy belediyesine 11 köy bağlayıp 35 kişiyle hizmet verilebileceğine inanmanın mantıklı izahının olamayacağını ifade ederek, belediye reformu yapılacaksa idarelerin de hatalarının konuşulması, aksi halde bunun göz boyamaktan başka işe yaramayacağını belirtti.
Arıklı, belediyelerle ilgili reform çalışmalarının da bir an önce ele alınması gerektiğini kaydetti.
HAMZAOĞLULARI
Yeniden söz alan CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları, Yenierenköy belediyesinin 36 kişiyken borcunun 3 milyon TL olduğunu hatırlatarak, Yenierenköy’e 11 köy bağlanırken yapılan istihdamları eleştirdi.
BAYBARS
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, tasarının komitede  oybirliğiyle geçtiğini, mecliste temsil edilenlerin onayını aldığını anlatarak, tasarının ilk icraat olarak ele alınmasının nedenlerini anlattı.
Bir önceki yasada yer alan ve önceden alınan ara emirlerini tıkayan eksiklikleri gidermek gerektiğini söyleyen Baybars, belediye çalışanlarının yatırımlarıyla ilgili de var olan yasa nedeniyle yaşanan tıkanıklıkları anlattı.
Baybars, kendileri göreve geldiğinde yapılmış olması gereken çalışmaların da eksik bırakıldığını dile getirerek, yasaya aykırı adımların düzeltilmesine yönelik bir değişiklik sunduklarını, bunun bir reform olmadığını kaydetti.
20 belediyenin personel yatırımlarının yasaya uyumlu hale getirilmesi için bu yasada  bir an önce değişiklik yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden Baybars, bu  belediyelerin  giderinin gelirinden fazla olduğunu vurguladı.
17 belediyenin ihtiyat sandığı, 19’unun vergi borcu bulunduğunu açıklayan  Baybars, ilk icraat olması sebebinin de önceki hükümetlerin bu değişiklikleri, düzenlemeleri yapmaması olduğunu söyledi.
Baybars, Yenierenköy Belediyesi’yle ilgili de, üzerlerine düşeni yaparak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
ÇELER
Zeki Çeler, yerel yönetimlerin nereden nereye geldiğine bakmak ve yaşanılan dramları unutmamak gerektiğini ifade ederek, UBP’nin hükümete iş yaptırmamak, “bunlar da aynı” dedirtmek için çabaladığını savundu.
İnşaatlarda denetlersek tümü durur diyerek icraattan kaçınanların şimdi kendisini eleştirdiğini dile getiren Çeler, herkesin kimin ne yaptığını bildiğini söyledi.
Bugünkü tasarının sadece bir düzenleme olduğunu, sırf muhalefet etmek için bu kadar uzatılmasını doğru bulmadığını söyleyen Çeler, amacın kimsenin hakkını yemek olmadığını bunu da herkesin farkında olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.
Yasada yapılan değişiklikle, belediyelerin halen birikmiş prim borçlarının ve vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin öngörülen süre, 2 yıl daha uzatılmış oldu. 
Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi yarın gerçekleştirilecek.

“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” neler içeriyor?

“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” belediyelerin esas yasanın 109’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen personel giderlerine ilişkin oranları en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar uygun hale getirmekle yükümlü olduğunu belirtiyor.

Tasarıya göre, belediyeler, bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca istihdam edilmiş belediye çalışanlarının, bu  yasalar ile İhtiyat Sandığı Yasası, Katma Değer Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası altında yatırmaları öngörülen, ancak yatırılmamış olan geçmiş birikmiş prim, depozit borçları ve gecikme zamlarının/faizlerinin borçları için bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 Ocak 2019 tarihine kadar borçlarının yapılandırma çalışmalarının başlatılması amacıyla Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlığa ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa yazılı müracaatta bulunmakla yükümlüler.

 

Emekliye çıkacaklar hariç

 “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” “Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Ocak 2020 tarihine kadar her belediyenin ödeme kabiliyeti dikkate alınarak ayrı ayrı ve öncelik sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yapılandırılması olmak üzere sırasıyla vergi borçları, depozit, gecikme zamlarının/faizlerinin borçları Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlık, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık ile ilgili Belediyenin mutabakata varması koşuluyla, belirlenmesini ve ödeme planı ile yeniden yapılandırılmasını, ancak emekliye ayrılacak olan çalışanların prim ve depozit borçlarının bu maddedeki yapılandırma süresindeki tarihler dikkate alınmaksızın hemen ödenmesi öngörüyor.

 

En çok 20 yıl

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” yapılandırma sonrasında, yapılandırma uyarınca her ay yatırılacak olan geçmiş birikmiş prim, depozit ve vergi borçları ile gecikme zammı/faizleri borç taksitinin, ilgili belediyeye ödenecek olan devlet gelirlerinden yapılan katkı payından kesilerek, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından söz konusu borçlarına karşılık yatırılmasını öngörüyor.

Yapılması öngörülen yapılandırmanın ilgili belediye tarafından Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlığa ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa müracaatta bulunmaması veya mutabakat sağlanamaması halinde Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlık ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın, belediyenin ödeme gücünü de dikkate alarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödeme süresi en çok yirmi yıl olmak kaydı ile tek taraflı olarak taksitlendirmeyi yapması ve uygulamaya koyması da Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”ndaki maddeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Kıbrıs

Copyright © 2018 Girne.com