Kamu Sağlık Çalışanlarına ikinci iş yasağı net kriterlere bağlandı

Kamu Sağlık Çalışanlarına ikinci iş yasağı net kriterlere bağlandı

Kamu Sağlık Çalışanlarına ikinci iş yasağı net kriterlere bağlandı

26.03.2018

Meclis, kamu sağlık çalışanlarının ikinci iş yapması halinde işten çıkarılmasını içeren yasadaki muğlaklığı gidererek onayladı.

Onaylanan yasaya göre ikinci iş yapan bir kamu sağlık çalışanı işi bırakması için verilen ihtardan 15 gün sonra söz konusu işten ayrılmaması halinde kamudan çıkarılabilecek.

Mecliste konuyla ilgili olarak İdari Sağlık ve Kamu İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers’in raporu milletvekillerinin bilgisine getirdi.

Rogers, Cumhurbaşkanı’nın yasayı Meclis’e geri gönderme gerekçesine ilişkin olarak komitede somut uygulanabilir bir düzenleme yapıldığını belirtti.

Jale Refik Rogers, değişikliklerle ilgili bilgi verdi.
İdari Sağlık ve Kamu İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı UBP milletvekili Menteş Gündüz de söz alarak, ikinci iş yasağının kamunun tüm alanlarında uygulanması gerektiğini ifade etti.
Yasanın sadece doktorları değil Kamu Sağlık çalışanlarının tümünü kapsadığını da anımsatan Gündüz, bu konuda yasada yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi aktardı…
YDP milletvekili Erhan Arıklı da sağlık alanındaki tüm yasaların geçmesinin önemine işaret etti.
Arıklı, sağlık sektöründe büyük bir rant olduğu görüşünü de ortaya koyarak, MS hastalarının ilaçları konusu üzerinden örnek verdi.

UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu da, ikinci iş yasağı kararı verildikten sonra büyük sıkıntılar ortaya çıktığını, bunları çözmek adına bakan olduğu dönemde çalışma yaptıklarını anlattı.
Sucuoğlu, bu çalışmanın bir ayağının da Döner Sermaye Yasası olduğunu ancak Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadığını ardından da seçimlerin geldiğini ve yasanın kaldığını anlattı.

DP milletvekili Koral Çağman da konuyla ilgili konuşma yaptı.
Çağman, ikinci iş konusunda; işin hakkıyla yapılmasının denetlenmesi, fazladan çalışandan da vergisini alacak bir düzenlenmeye gidilmesi yönünde çalışma yapılması görüşünü paylaştı.

UBP milletvekili Ali Pilli ise ikinci iş konusunda ciddi bir kamu reformu gerektiğini belirtti.
Pilli, ilk hedefin doktor ihtiyacının karşılanması olması gerektiğini de anlattı.

Eleştirileri yanıtlayan Sağlık Bakanı Filiz Besim de düzenlemeyi önemli bulduklarını yasağa uymayan herkese aynı uygulamanın yapılması gerektiğini söyledi.
Besim, yapılan uygulamanın çalışma barışını bozduğunu ifade ederek; kamu reformunun hızla yapılması gerektiğini, aksi halde toplumsal olarak ciddi sıkıntılar oluşabileceğini kaydetti.
Sağlık Bakanı Besim, eşit ve adil bir çalışma düzeni sağlanması konusunda ilgili tüm yasaların hızla çıkarılması ve eşitsizliklerin giderilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Döner Sermaye Yasası ile Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın birlikte çalışıldığını söyleyen Besim, Hasta Hakları, Kamu Tabipler Yasası gibi yasalarla ilgili çalışmaların da sürdürüldüğünü anlattı.
Besim MS hastaları konusunda sadece hastanedeki doktorların değil tüm doktorların reçete yazabileceğini, yazılan reçetelerin ön kurul tarafından onaylandığını bilgisini de verdi.

Copyright © 2018 Girne.com